Kantine


Onderstaand het kantinerooster voor de tossavond op maandag.

De kantine is op maandag geopend van 19.00 uur tot ca. 23.00 uur.

Op de woensdag van 19.30 tot het eind van de wedstrijden.

Toss   op maandagavond   Competitie   op woensdagavond
3-apr   Sjoerd Postma   12-apr   Tecla Klijnsma
10-apr   Minne Bouma  
19-apr
  Margriet Andringa
17-apr   Klaas Eisma   3-mei   Marike Altenburg
24-apr   Johan Delfsma   10-mei   Angelique Veenstra
1-mei   Dennis van der Meer   17-mei   Jacomien Heeres
8-mei   Harm de Haan    24-mei   Fokje Altenburg
15-mei   Ger van Putten   31-mei   Marga Dijkstra
22-mei   Tinus Zigterman          
29-mei   Christiaan Hoekstra          
5-jun   Pinksteren           
12-jun   Detz Palsma          
19-jun   Feike de Vries          
26-jun   Max Rusch          
3-jul   Sjoerd Postma          
10-jul   Minne Bouma           
17-jul   Klaas Eisma          
    Zomervakantie          
4-sep   Johan Delfsma          
11-sep   Dennis van der Meer          
18-sep   Harm de Haan          
25-sep   Tinus Zigterman          

Mocht je op de betreffende datum niet kunnen, dan graag onderling ruilen.

In de kantine hangen instructies en deze staan ook op de website. 

De sleutel van de kantine kan opgehaald worden bij Hannie Palsma. Het is aan te raden om ruim van te voren even te bellen hoe laat je de sleutel kunt ophalen.

  • Telefoon: 0515-331 734
  • Adres: Rolpeal 11

Het geld na elke kantinedienst bij Minne Bouma, Keatsebaen 8 brengen. Ook de sleutel graag zo spoedig mogelijk weer inleveren bij Hannie