sponsoren

Jeugd

Voor onze jeugd organiseren we jeugdcompetitie die bij verschillende verenigingen wordt gespeeld. Daarnaast zijn er toernooitjes en andere activiteiten voor onze jeugd bij onze eigen vereniging. 
De globale jaarplanning van alle activiteiten vind je hieronder.

Bijna alle jeugdleden nemen ook 1 of 2 keer per week deel aan de tennisles op maandag of vrijdag.

Heb je als ouder vragen over tennis voor je kind? Neem dan contact op met de jeugdcommissie. We beantwoorden graag al je vragen. Stuur ons een mail.

Activiteiten agenda jeugd

Datum Activiteit Voor Tijd
April  Start competitie Jeugd Rood/Oranje  
April  Start competitie Jeugd Groen/Geel  
Maart / april Openingstoernooi Jeugd tot 15 jaar  
April Start jeugd tennis middag Jeugd tot 15 jaar Info op tzt website
April  Zomerlessen Alle lesgroepen 15.00uur
Juni / juli Ouder/kind toernooi Alle leden  
September Start najaarscompetitie Rood/Oranje  
September Start najaarscompetitie Groen/Geel  
oktober Beker/slottoernooi Jeugd tot 15jr  
Oktober Start winterlessen Alle leden 15.00uur
 • Activiteit
 • Datum @ tijd
 • Voor

Er zijn geen aankomende evenementen.

ROGG en andere toernooien

Alle jeugdtoernooien die door de vereniging worden georganiseerd worden via de website, social media, in de mail en/of via Whats app aangekondigd.

De andere jeugdtoernooien zoals ROGG toernooien of andere toernooien elders kun je terug vinden op toernooi.nl Ook de tennisleraar zal de jeugd die hiervoor in aanmerking komt, op de betreffende toernooien attenderen.

Jeugdgids

De belangrijkste informatie uit de jeugdgids vindt u hier. De complete jeugdgids is hier te downloaden.

Welkom
Om jou en je ouders iets te vertellen over onze vereniging is deze jeugdgids opgesteld. In deze gids geven wij informatie over de vereniging en wat je van ons mag verwachten. Ook krijg je informatie over de sport zelf zoals bv. wedstrijdreglementen, aanschaf van kleding en materiaal e.d.
Wat ook belangrijk is, dat in deze gids staat wat wij als vereniging van jou en je ouders/verzorgers verwachten. We hopen dat, na het lezen van deze gids, je heel veel zin hebt om bij onze vereniging te gaan tennissen.
Wij wensen jou heel veel tennisplezier!
Mochten er, na het lezen van deze gids, nog vragen zijn dan kun je deze stellen aan één van de leden van de Activiteiten/Jeugdcommissie via ac.boskranne@gmail.com

Tot ziens op de baan
De Activiteiten/Jeugdcommissie

Huisregels

Sleutels
Op het toegangshek, de was- en kleedruimte en het clubhuis zijn sloten geplaatst waarvoor een sleutel vereist is die niet kan worden nagemaakt. De kostprijs van de sleutel bedraagt € 10,- en is verkrijgbaar bij Hannie Palsma, Rolpeal 11, Wommels. Alleen contante betaling wordt geaccepteerd. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient u de sleutel in te leveren, u krijgt dan de borgsom weer terug. Nogmaals wordt opgemerkt dat ieder lid die als laatste het tennispark verlaat, het toegangshek en de was- en kleedruimte dient af te sluiten.  
Wij willen u er op wijzen dat het niet de bedoeling is dat de sleutel gebruikt wordt door niet-leden.  De laatste jaren hebben we regelmatig overlast  van jongeren die de dug-out/kleedkamer als jeugdhonk gebruiken.  Schaft u een sleutel aan voor uw kind dan willen wij u hierop attenderen!

Introducéregeling
Het kan voorkomen dat uw kind met een familielid of een kennis een partijtje wil tennissen zonder dat hij/zij lid is van onze vereniging. Op dat moment is de introducéregeling van toepassing. Een inschrijving geeft recht op 45 minuten speeltijd en dient te geschieden overeenkomstig de inschrijfprocedure. Per inschrijving voor het tennissen met een introducé is € 5,00 verschuldigd. De kosten verbonden aan de inschrijving van (een) introducé(‘s) zijn voor het inschrijvende lid.  De betaling dient op dezelfde dag plaats te vinden bij een bestuurslid. Het bedrag kunt u in een envelop stoppen met de naam van het inschrijvende lid.

Baanreservering
Banen hoeven van te voren niet gereserveerd te worden. Op de baan kun je minimaal 45 minuten tennissen, zowel in enkel- als in dubbelspel met andere leden. Indien er geen leden langs de kant wachten, mag je doorspelen zolang je wilt. Als alle banen bezet zijn en er leden langs de kant zitten te wachten, dienen de eerste aanwezige leden de discipline op te brengen om na 45 minuten de baan te verlaten en plaats te maken voor de wachtenden. Wil je nog weer tennissen sluit je weer achteraan in de rij.

Tijdens georganiseerde activiteiten door de AC en JC bestaat de mogelijkheid dat er niet kan worden getennist door anderen, omdat alle banen voor deze activiteit worden gebruikt. Dit kunnen competitie, tennisles, toernooien, etc. zijn. Deze activiteiten worden elk seizoen via het programmaboekje bekend gemaakt en in de agenda genoteerd.

Baanverlichting
Langs baan 1 & 2 staan lichtmasten. Het bedieningspaneel hiervoor zit in de hal bij de toiletten. De deur is te openen met dezelfde sleutel als het toegangshek. De lichten moeten ’s avonds uiterlijk om 22.30 uur worden gedoofd om overlast met de buurt te voorkomen.

Lessen

Voor meer informatie over de lessen klik hier

Tenniskids: Worldtour en Groene Competitie jeugd: trainingen en toernooitjes.

Tenniskids betekent niet alleen uitdagende trainingen maar ook een gevarieerd wedstrijdaanbod.

Bij de verschillende kleuren hoort ook een competitiesysteem, de World Tour (Rood en Oranje) en de Groene competitie. 

De World Tour bestaat uit elf speelmomenten, verdeeld over meerdere maanden in het jaar.

Hierdoor komen de kinderen bijna het hele jaar door in aanraking met tennis.

Elke speeldag staat in het teken van een wereldstad die de profs ook aandoen binnen de ATP World Tour.

Zo’n 20.000 kinderen doen al mee aan de World Tour en Groene competitie.

In de weken dat er geen World Tour is, organiseren verenigingen vaak een Tenniskids toernooitje. 

Alle jeugdleden worden ingedeeld in een competitieteam, we overleggen het niveau met onze tennisleraar. In het jeugdtennis kennen we verschillende niveaus. 

 

 

De teams moeten voor 1 december opgegeven worden bij de KNLTB. Alle jeugdleden krijgen in november een uitnodiging van de jeugdcommissie. De definitieve competitie indeling wordt in januari/februari  bekend gemaakt.

Ook onze vereniging organiseerd verzorgt dagdelen van deze competitie: Van de ouders wordt verwacht dat ze de jeugdcommissie helpen op de baan, waar nodig is: Baan klaarmaken, tellen enz.

 

Zondag morgen: worldtour Rood (leeftijd zie schema, in overleg met tennisleraar

ROOD:

Richtleeftijd 6 t/m 9 jaar minitennis in het rode veld, met een minitennisnetje

      

Een ploeg bestaat uit minimaal 1 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen door elkaar.

Kinderen zijn van geboortejaar 2008 of later (t/m 9 jaar) en hebben het niveau rood (spelen in miniveld). In uitzonderlijke gevallen, als het kind écht nog niet de vaardigheid heeft voor oranje, mogen kinderen 2 jaar ouder zijn (t/m 2006). Of als het kind erg getalenteerd is en niveau rood aankan, mag hij of zij 2 jaar jonger zijn (vanaf 2013). 

Er kan worden ingeschreven voor rood 1 (R1, de beteren) of rood 2 (R2). Alle kinderen binnen de ploeg dienen dezelfde jeugdspeelsterkte te hebben.

Er wordt met rode ballen gespeeld. De host vereniging zorgt voor aanwezigheid van minimaal 1 bal per baantje en maakt voor aanvang de baantjes klaar. De locatie waar gespeeld wordt rouleert (indien mogelijk) per speeldag tussen de verenigingen die bij elkaar in de afdeling zijn ingedeeld.

Advies start speeldag is 9.00 uur, aanwezig rond 8.45 uur. Totale speelduur van de dag is ca. 1½ tot maximaal 2 uur. Indien de hostvereniging meerdere afdelingen ontvangt, kan een later aanvangstijdstip gekozen worden (bijv. 11.00 uur).

Bij de indeling streven we ernaar ploegen bij elkaar te brengen met in totaal maximaal ca. 24-26 kinderen. Dit aantal past op maximaal 2 volledige tennisbanen waarop overdwars 8 veldjes kunnen worden gemaakt. Een kleinere groep kan ook op 1 tennisbaan waarop overdwars 4 veldjes kunnen worden gemaakt. Eventueel kan een 5e veldje worden gemaakt vanaf de achterlijn richting hekwerk. Er kan worden gespeeld over mininetjes, maar je kunt ook een lang lint / koord / touw spannen. Nethoogte dient ca. 80cm te zijn.

Er worden alleen enkels gespeeld. Alle aanwezige kinderen worden ter plekke in 2 groepen verdeeld die door elkaar en tegen elkaar spelen.

Rood speelt korte partijtjes om wie het eerst 7 punten heeft gehaald, dus 7-6 is einde partij, geen games tellen. Serveren gaat om de beurt, mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit), met een 2e servicebeurt als de 1e poging fout gaat. Bij de service geldt de enkelspelzijlijn als nieuwe servicelijn, in de rally geldt de dubbelspelzijlijn als achterlijn.

Er worden geen standen bijgehouden, wel vindt er een deelnameregistratie plaats via de Tenniskids planner.

 

Zondag morgen: Worldtour Oranje ( leeftijd  zie schema, in overleg met tennisleraar)

ORANJE:

Richt leeftijd 8 t/m 11 jaar driekwart tennisveld. Er wordt aanvankelijk gespeeld op een halve baan, waarbij de tramrails meetelt. Wanneer er genoeg ruimte is, dan kan er op de hele baan gespeeld worden.

       

Een ploeg bestaat uit minimaal 2 en maximaal 6 spelers. Jongens en meisjes spelen door elkaar.       

Kinderen zijn van geboortejaar 2009 t/m 2006 en hebben het niveau Oranje. In uitzonderlijke gevallen, als het kind écht nog niet de vaardigheid heeft voor groen, mogen kinderen max. 2 jaar te oud zijn (t/m 2004). Of als het kind erg getalenteerd is en niveau rood is ontgroeid, mag het max. 2 jaar te jong zijn (vanaf 2011).

Er kan worden ingeschreven voor Oranje 1 (O1, de beteren) of Oranje 2 (O2). Alle kinderen binnen de ploeg dienen dezelfde jeugdspeelsterkte te hebben.

Oranje speelt op een ¾ baan, de achterlijn ligt halverwege de servicelijn en baseline.

Er worden enkels en dubbels gespeeld, waarbij de dubbelpartner zoveel mogelijk van de eigen vereniging is. De dubbels worden ‘ad random’ door een computerprogramma (Tenniskids planner) samengesteld. De dubbels spelen in het dubbelveld, dus incl. de tramrails.

Er wordt met oranje ballen gespeeld. De hostvereniging zorgt voor aanwezigheid van 3 ballen per baan en maakt voor aanvang de oranje banen klaar. De locatie waar gespeeld wordt rouleert (indien mogelijk) per speeldag tussen de verenigingen die bij elkaar in de afdeling zijn ingedeeld.

Advies start speeldag is 9.00 uur, aanwezig 8.45 uur. Totale speelduur van de dag is ca. 2½ tot maximaal 3 uur. Indien de hostvereniging meerdere afdelingen ontvangt, kan een later aanvangstijdstip gekozen worden (bijv. 12.00 uur).

Bij de indeling streven we ernaar meerdere ploegen bij elkaar te brengen met in totaal tussen de ca. 18-24 kinderen. Dit aantal past op 3 tot 4 tennisbanen. Eventueel wordt er op een smalle oranje baan gespeeld (halve lengtebaan incl. tramrails), echter alleen bij gebrek aan voldoende banen.

Naast de oranje baan van enkelspelzijlijn naar enkelspelzijlijn is het ook mogelijk van een smallere versie van de oranje baan gebruik te maken. De zijlijnen van deze baan liggen dan zo’n 80 cm binnen de enkelspelzijlijnen van de volledige baan.

Oranje speelt partijen om 5 games met BPS (Beslissend Punt Systeem bij 40-40), Zo houd je altijd een winnaar en wordt in een dubbel door iedereen minimaal 1 keer geserveerd. Serveren mag bovenhands en onderhands (als de bal maar niet eerst stuit), met een 2e servicebeurt als de 1e poging fout gaat.

Er worden alleen partijresultaten bijgehouden zoals winnaar of verliezer, bijv. Pietje wint, Jantje verliest. Iedere speeldag wordt een ploeg binnen de afdeling dagwinnaar.

Zondag morgen: Groene Competitie ( leeftijd zie schema. in overleg met tennisleraar)

GROEN

Kinderen van 10 t/m 12 jaar( richtleeftijd)

        

 

De ploeg bestaat bij inschrijving uit minimaal 4 personen en maximaal 6 personen. 

Zorg dat er voldoende invallers zijn, zodat uitval of verhindering van spelers kan worden opgevangen.

Er worden per competitiewedstrijd 4 enkelspelen gespeeld en 2 dubbels.

Er wordt gespeeld met groene ballen.

Er worden 2 sets gespeeld om 4 gewonnen games (start op 0-0) met een verschil van 2 games (bijv. 4-2, 5-3). Bij een gelijke stand van 4-4 in de set volgt een tiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2 punten). Indien een beslissende 3e set moet worden gespeeld, wordt deze vervangen door een beslissende wedstrijdtiebreak tot 7 punten (met een verschil van 2 punten). Het Beslissend Punt Systeem (bij 40-40 winnend punt) wordt toegepast.

Het aanvangstijdstip is variabel en kan tussen 8.30 uur en 12.00 uur vallen. Ons advies is 8.30 uur. Een later aanvangstijdstip dan 12.00 uur kan als beide teams daarin overeenstemming hebben bereikt.

De ploegen dienen te worden begeleid door personen die op de hoogte zijn van de reglementen en de puntentelling.

Toernooien KNLTB tenniskids in provincie friesland:

Zoals bij de competitie uitgelegd zijn ook de toernooien aangepast aan de kinderen.

In de weken dat er geen World Tour is, organiseren verenigingen vaak een Tenniskids toernooitje.

Houdt de website in de gaten.

De jeugdcommissie zal ook doorgeven wanneer en waar de toernooien georganiseerd worden. Dit Via Mail, de Website ( nieuws) en Facebook

Diverse andere toernooien buiten de club.

Voor de spelers van 10 t/m 18 jaar worden er buiten de club ook diverse toernooien georganiseerd. Uitnodigingen hiervoor worden per mail verstuurd naar de jeugdleden. Ook worden deze uitnodigingen opgehangen achter het raam in de kantine.
Ook is een overzicht te  vinden op de jeugdpagina onder de kop “Activiteiten”

Clubtoernooien
De jeugdcommissie organiseert het hele jaar door verschillende toernooien met als hoogtepunt de clubkampioenschappen in september. De toernooiagenda
wordt elk jaar gepubliceerd in het programmaboekje en is tevens te vinden op de website onder toernooi-agenda . Opgave bij de Activiteiten/Jeugdcommissie via ac.boskranne@gmail.com

Jeugdtennismidddag

De Jeugd tennismiddag gaat van start.!!( 2017)

Op alle dinsdagmiddagen, behalve die in de vakanties, gaan we er een leuke tennismiddag van maken. De middag wordt begeleid door vrijwilligers van onze vereniging.
We starten op dinsdag 4 APRIL.
De begeleiders gaan de dinsdagen zo indelen dat er ook nog prijzen zijn te winnen! Dus je wilt geen les missen!
De eerste middag wordt alles door de begeleiders uitgelegd, mis het niet.
 
 
Tijd
We starten om 15.00 en het duurt ongeveer tot 16.30. 
(omdat er ook wedstrijdjes gespeeld worden kan dit iets uitlopen).
 
Als je lid bent van onze vereniging kun je deze middag GRATIS meedoen. Wel moet je je even opgeven als je mee wil doen:  bij de Activiteiten/Jeugdcommissie.ac.boskranne@gmail.com
Kleding en materiaal

Je mag alleen met tennisschoenen en sportkleding de baan betreden. Zwarte zolen zijn ten strengste verboden. Dit veroorzaakt strepen op de baan, die er niet meer af kunnen! Heb je niet de juiste schoenen? Vraag dan de tennisleraar of iemand van het bestuur of uit de commissies om advies. Zij zijn tevens gemachtigd een lid de toegang tot de banen te ontzeggen wanneer het schoeisel ongeschikt wordt bevonden.

Tijdens wedstrijden, competitie, toernooien en clubkampioenschappen behoort men tennis/sportkleding te dragen. Het is handig een broek te dragen waar je een tweede bal in kwijt kunt. Tijdens lessen ook in sportkleding aanwezig zijn. Als men speelt bij een andere vereniging moet men zich onderwerpen aan de regels van de aanwezige wedstrijdleider. Bij het dragen van reclame dient men zich te houden aan de door de KNLTB voorgeschreven regels, die men kan vinden in het boekje “De tennisregels, gespeld en gespeeld”.

Tennisrackets

Het racket is natuurlijkste het belangrijkste materiaal voor een tennisspeler. Er zijn vele soorten rackets te verkrijgen. Rackets gemaakt van verschillende materialen en met verschillende soorten van bespanning. Ook het gewicht en de lengte van een racket moet precies bij de speler passen.

De tennisleraar van de club kan je goed informeren over welk racket bij je past. Het is dan ook mogelijk en raadzaam om via hem een tennisracket aan te schaffen. Dit geldt vooral voor de beginners en de jeugdleden. Laat je anders adviseren in goed gekwalificeerde sportzaak.

Gedragsregels

 • Wees zuinig op ons tennisterrein. Klim niet in de hekken of op het dak van de dug – out.
 • Houdt het terrein netjes: afval in de vuilnisbakken.
 • Laat de banen zo achter zoals je ze zelf zou willenn aantreffen.
 • Als er een bal op de andere baan terechtkomt, wacht dat tot het punt uitgespeeld is op die baan voor je de bal terug vraagt.
 • Het is het beste dat je je naam op je tennisballen zet, zodat er geen misverstand is van wie ze zijn, als ze op een andere baan terecht  komen;
 • Loop niet achter spelers langs als ze een wedstrijd aan het spelen  zijn, wacht dan ook tot het punt uitgespeeld is.
 • Tijdens lessen: Zorg dat je al je tennisspullen bij je hebt, zonder racket kun je niet spelen;
 • Draag tennisschoenen en tennis/sportkleding op de baan. 
 • Zet tijdens het lessen je mobieltje uit of op stil wanneer er geen noodzaak is om bereikbaar te zijn. Het is niet de bedoeling dat je uit de les wegloopt om te telefoneren;
 • Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. Speciaal op de kinderen die te jong zijn om te spelen moet gelet worden;
 • Als je tennisballen leent van de leraar, moet je ze wel allemaal weer terug brengen;
 • Er wordt tijdens wedstrijden en trainingen niet geschreeuwd of gevloekt en niet met rackets gegooid.
 • Bel of stuur een bericht aan de tennisleraar als je niet komt trainen.
 • Kom op tijd voor de les.
De spelregels

(bron:www.wikipedia.nl)

Spelregels van de worldtour en de groene competitie staan hierboven vermeld

Het groot veld.( gele bal)
Het speelveld wordt in twee helften verdeeld door een net, dat in het midden standaard 91.4 cm hoog hangt en aan de zijkanten 107 cm hoog hangt. Elk van de twee speelhelften is verdeeld in drie vlakken: een achtervlak, en twee voorvlakken (service vakken). Het veld en de diverse vakken worden gescheiden door witte lijnen, die gelden als onderdeel van het speelveld. Een geslagen bal die buiten het veldkader van de tegenstander geslagen wordt (dwz. zelfs de lijn niet meer raakt) is ‘uit’ en levert de tegenstander een punt op. In het enkelspel wordt het veldkader begrensd door de binnenste zijlijnen. In de dubbelspelvariant worden de buitenste zijlijnen gebruikt. (Beide zijlijnen worden samen ook wel de ’tramrails’ genoemd.)
De opslag of service
De bal wordt van achter de achterlijn, de baseline, in het spel gebracht met de opslag, waarbij de bal met één hand omhoog wordt geworpen en met het racket in de andere hand wordt geslagen. Opslag en service is hetzelfde.
Dit kan onderhands en bovenhands gebeuren (onderhands serveren is weliswaar toegestaan, maar geoefende spelers hebben voordeel aan een bovenhandse service). De bal moet daarbij zonder het net te raken neerkomen in het voorvak van de tegenstander, diagonaal ten opzichte van de kant waar vandaan men serveert.
Indien de bal het net raakt ( en in het servicevak komt) krijgt men een zogenaamde “let” en moet de opslag over worden gedaan, maar als de bal buiten het servicevak valt is het een fout. Dit “let” fenomeen kan zich tot in het oneindige herhalen, zonder dat het punt naar de tegenstander gaat.
Een teruggeslagen serveerslag noemt men een return. Een niet door de tegenstander aangeraakte, correcte serveerslag heet een ace. Een bal die op de netrand wordt geslagen is een netbal.
Men mag eenmaal een foute service (opslag) doen zonder direct puntverlies. Bij de tweede foute opslag, een dubbele fout genoemd, gaat het punt naar de tegenstander. Men mag bij het serveren de achterlijn niet met de voet(en) raken voordat de bal geraakt is: bij een voetfout is de service altijd fout, zelfs al komt de bal in het juiste vak. De opslagbeurt rouleert per game. Wie goed serveert heeft over het algemeen meer kans de game te winnen, al geldt dit in mindere mate bij dames. Verliest men de eigen opslagbeurt, dan is de tegenstander ‘door de opslag gebroken’ of heeft deze een (service)break gerealiseerd.

Een aantal soorten slagen:

Forehand: slag waarbij de palm van de speelhand naar voren wordt gehouden. De forehand kan zowel enkelhandig als dubbelhandig geslagen worden.  Een dubbelhandige forehand wordt zelden tot nooit gespeeld (Raemon Sluiter is een voorbeeld van een proftennisser met een dubbelhandige forehand)
Backhand: slag waarbij de rug van de speelhand naar voren wordt gehouden. De backhand kan zowel enkelhandig als dubbelhandig geslagen worden.
Groundstroke: lange slag, die a.h.w. het hele speelveld bestrijkt.
Slice/Backspin: onderscheiden in forehandslice en backhandslice. Techniek waarbij achterwaarts effect wordt bereikt door de bal met een neerwaartse beweging en een licht achterwaarts gekanteld racket te spelen.
Topspin: onderscheiden in forehandspin en backhandspin. Techniek waarbij voorwaarts effect wordt bereikt door de bal met een opwaartse beweging te spelen.
Dropshot: slag waarbij de speler de bal zodanig speelt dat die zo snel en steil mogelijk vlak achter het net de grond raakt en zo min mogelijk opstuit.
Smash: slag waarbij een hoge bal (meestal zonder stuit) boven het hoofd, met kracht wordt gespeeld, dus door een worpbeweging gelijkaardig aan de opslag.
Volley: slag van de bal die niet heeft gestuit, kan zowel met de forehand als met de backhand in principe met een korte beweging gespeeld vanaf een positie bij het net, je gebruikt deze slag als je aan het net staat.
Half-volley: in principe een bal die midden in het vak, na een stuit gespeeld wordt.
Drive: een slag die tijdens een slagenwisseling zonder te stuiteren uit de lucht wordt geslagen op de manier van een normale forehand of backhand.
Ace: opslag waarbij de tegenstander de bal niet raakt

Puntentelling:


De punten worden geteld volgens het traditionele Britse systeem: 15, 30, 40, game, set and match. Een match of wedstrijd wordt gespeeld naar twee gewonnen sets, hoewel de heren in grote toernooien (Grand Slam, Masters en Davis Cup) drie sets moeten winnen, en men dan maximaal een vijfsetter speelt. Voor vrouwen is het maximale aantal te spelen sets altijd drie.
Een set wordt gewonnen door de speler die het eerst 6 games wint, met een verschil van twee games. Als de stand in een set 6-5 is en de speler die op 6 staat de volgende game wint, dan wordt het 7-5 en is de set afgelopen. Wordt het echter 6-6 dan zijn er twee mogelijkheden waarbij de tiebreak de meest gebruikelijke is: doorspelen totdat er een verschil van twee games wordt bereikt.
Er wordt een tiebreak gespeeld. Dit is te beschouwen als een bijzondere game en de winnaar van deze tiebreak wint de set.
Een game wint men door vier gewonnen punten, die geteld worden als 15, 30, 40 en ‘game’. Nul punten duidt men in het Engels traditioneel aan met “love”. Ook hier echter een verschil van twee. Als het 40-40 (deuce) wordt dan worden er nog minimaal 2 punten gespeeld. Eerst heb je voordeel of nadeel en dan de game. Beide zijn van toepassing op de serveerder. Nadeel voor de serveerder, is dus voordeel voor de ontvanger! Het kan lang duren tot de game uiteindelijk gewonnen wordt, doordat het na voordeel en nadeel steeds weer deuce kan worden.
Wanneer men “No-add” speelt is de game gewonnen na het eerstvolgende punt bij de stand 40-40 (deuce). De ontvanger beslist in deze situatie of het punt van links of van rechts wordt aangevangen.

De jeugdcommissie/ AC commissie

De jeugdcommissie/ AC commissie bestaat op dit moment uit een leuk team, die met veel enthousiasme en kennis te werk gaat. We kunnen nog een enthousiast lid gebruiken. Geef je op!, hoe meer zielen hoe meer vreugd.Welkom bij ons team.

Met het aantal jeugdleden van TV Boskrânne gaat het goed, het aantal groeit nog steeds! De jeugdcommissie wil dit ook stimuleren en organiseert dan ook verschillende toernooien en evenementen voor de jeugd binnen de vereniging. Zij houdt u op de hoogte van alles wat er binnen de jeugdafdeling gebeurt. Als u technische vragen heeft dan kunt u altijd bij de tennisleraar terecht. Als dit niet volstaat is er een mogelijkheid om 1 van de jeugdcommissieleden aan te spreken.

De taken van de Activiteiten/Jeugdcommissie bestaan uit:

 • Het begeleiden van de jeugd.
 • Het stimuleren van de jeugdleden om mee te doen met het clubgebeuren en het tennissen.
 • Het begeleiden van competitieteams naar wedstrijden en  uitwisselingen samen met de ouders.
 • Samenwerken met de trainer m.b.t. competities, toernooien,wedstrijden etc.
 • Het organiseren van alle evenementen, clubkampioenschappen,  jeugdinstuif, toernooien, etc.
 • Het vertegenwoordigen van de jeugd tijdens de bestuursvergaderingen.

In het programmaboekje en op de website staat vermeld wie van de Activiteiten/Jeugdcommissieleden welke taken voor zijn/haar rekening neemt, zodat het duidelijk is met wie u contact op moet nemen mocht u vragen hebben.
De Activiteiten/Jeugdcommissie heeft een eigen e-mailadres: ac.boskranne@gmail.com

Overig informatie

Meer informatie over bv. samenstelling van bestuur en commissie, lidmaatschap, kosten, laatste nieuws en andere informatie is te vinden op deze website. De website is altijd up to date.
De meeste communicatie naar de leden vind plaats via de website. Check dan ook regelmatig de website zodat je op de hoogte ben van het laatste nieuws en de nieuwste activiteiten.

Worldtour en Groene competitie

In de Worldtour competitie wordt er in verschillende categorieën getennist. 

De jongste jeugd start als Team ROOD
(alleen service vak als veld en zachte bal))
De volgende groep is Team ORANJE
(een deel van het grote veld en iets zachte bal)
Dan volgt Team GROEN –
(Op het normale/grote veld met een iets zachte bal)
Tot slot is er Team Geel
(Groot, normaal veld en normale tennisbal)

Zo is het voor iedereen mogelijk om mee te doen aan de competitie. Informatie volgt via de jeugdcommissie en de tennisleraar.