sponsoren

Vacatures

Zoals elders op deze site te vinden is, zijn er verschillende commissies actief om de vereniging draaiende te houden. Natuurlijk kan dat alleen met enthousiaste vrijwilligers! Gelukkig hebben wij een grote groep actieve vrijwilligers waar we heel blij mee zijn.

De volgende vacatures staan op dit moment nog open:

Algemeen lid Activiteitencommissie

 • Medeverantwoordelijk voor het jeugdbeleid.
 • Is aanwezig bij vergaderingen van de AC/JC.
 • Is medeverantwoordelijk voor het opstellen van een jeugdbeleidsplan dat aansluit bij het algemeen verenigingsbeleidsplan en voor de implementatie daarvan.
 • Zorgt mede voor de organisatie van diverse jeugdactiviteiten binnen de vereniging
 • Organiseert en evalueert de jeugdactiviteiten
 • Doet verslag van jeugdactiviteiten

Algemeen lid Sponsorcommissie.

 • Medeverantwoordelijk voor het sponsordbeleid.
 • Is aanwezig bij vergaderingen van de SC.
 • Legt en onderhoudt het contact met (potentiële) sponsor.
 • behartigt de sponsorbelangen binnen de vereniging.
 • Behartigt de verenigingsbelangen bij de sponsor.

Maatschappelijke stage.

Wij zijn ieder seizoen blij met de inzet van jeugd die een maatschappelijke stage bij ons wil invullen. Er zijn meerdere mogelijkheden voor het invullen van de maatschappelijke stage bij onze vereniging. Te denken valt aan: hulp bij jeugdtoernooien, tennisles,  doedagen, helpen bij klussen van de onderhoudscommissie, kantinedienst, enz.

Heb je belangstelling, of wil je meer weten?

Neem dan contact op met Margriet de Groot-Fondse via info@boskranne.nl
Voor meer informatie omtrent bovenstaande vacatures kun je een mail sturen.