sponsoren

Contact

Bestuur & commissies

Bestuur:

Ledenadministratie:

Sponsorcommissie:

 • Voorzitter: Minne Bouma
 • Algemeen lid: Jacomien Heeres
 • Algemeenlid: vacature

Activiteitencommissie/Jeugdcommissie

 • Voorzitter: Deborah de Jong ac.boskranne@gmail.com samen met Jeroen Meinen
 • Tennisles: tijdelijk (vacature): Jacomien Heeres, 06-14612155, ac.boskranne@gmail.com
 • Algemeen id senioren en secretaris: vacature
 • Algemeen lid: tijdelijk (vacature) Minne Bouma
 • Algemeen lid: Annette Meijer

Competitieleider:

Kantinecommissie:

 • Voorzitter: Tecla Klijnsma, kantinecommissie@boskranne.nl
 • Algemeen lid: Hannie Palsma, Rolpeal 11, 8731 AM Wommels, 0515-331734
 • Algemeen lid: Fokje Altenburg

Onderhoudscommissie:

 • Klaas Eisma
 • Detz Palsma
 • Feike de Vries
 • Cor Valkema

Kascommissie:

 • Robert Donath
 • Max Rusch

Adresgegevens

Geins 1
8731 CR
Wommels

06-14612155