sponsoren

Contact

Bestuur & commissies

Bestuur:

Ledenadministratie:

Sponsorcommissie:

 • Voorzitter: Minne Bouma
 • Algemeen lid: Jacomien Heeres
 • Algemeenlid: vacature

Activiteitencommissie/Jeugdcommissie

 • Voorzitter: Deborah de Jong ac.boskranne@gmail.com samen met Jeroen Meinen
 • Tennisles: tijdelijk (vacature): Jacomien Heeres, 06-14612155, ac.boskranne@gmail.com
 • Algemeen id senioren en secretaris: Sytske Gerlofsma
 • Algemeen lid senioren: tijdelijk (vacature) Minne Bouma
 • Algemeen lid jeugd en kantine: vacature

Competitieleider:

Kantinecommissie:

Onderhoudscommissie:

 • Klaas Eisma
 • Detz Palsma
 • Tjalke Pander
 • Feike de Vries

Kascommissie:

 • Annette Meijer-Wijbenga
 • Harm de Haan

Adresgegevens

Geins 1
8731 CR
Wommels

06-14612155