sponsoren

Kantine

De Kantinecommissie is verantwoordelijk voor het exploiteren van de kantine. Daarnaast zorgt de KC voor het onderhoud van de kantine, de toiletten en de kleedgelegenheden.

De KC stelt jaarlijks een rooster op voor de leden waarin de kantinedienst wordt geregeld. Dit is met name voor de tossavond. De leden worden gevraagd om hun steentje hieraan bij te dragen. Om je hierop voor te bereiden kun je de instructie voor de kantinedienst alvast doorlezen.

De competitieteams dienen de kantinedienst onderling met hun teamgenoten te regelen. Een uitzondering hierop zijn de woensdagavonden waarop Heren 1 of Heren 2 thuiswedstrijden spelen. De kantine is dan open van ca. 19.30 tot het eind van de laatste wedstrijd. Na de wedstrijd nemen de heren de bardienst over van de kantinedienst.

Tijdens toernooien zorgen de AC en de JC ervoor dat de kantine is bemand.

Tevens zorgt de KC voor de administratie en de uitgifte van de sleutels.

Alle leden wordt gevraagd het IVA certificaat te bemachtigen zodat ze met kennis van de juiste informatie kunnen helpen als kantinedienst. Zie voor verdere informatie onder tabblad IVA certificaat.

De Kantinecommissie bestaat uit:

 • Hannie Palsma
 • Tecla Klijnsma
 • Fokje Altenburg

AED

Samen met de kaatsvereniging en Talant (locatie Vijverbuurt – Boppeslach) beschikt onze vereniging over een AED. Deze zit in een speciale wandkast die aan de buitenmuur hangt van de Boppeslach, Sybren de Vlasstrjitte 2/a. Vanaf de tennisbaan gezien is dit de eerste van de drie appartementengebouwen bij de vijver. Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang kan helpen (Defibrillatie). Zodra je de AED opent of aanzet, begint een stem je te vertellen wat je moet doen. In combinatie met een snelle alarmering van 112 en directe reanimatie kunnen er dus levens gered worden. Iedereen in Nederland kan en mag een AED gebruiken. Een korte training helpt om in noodgevallen snel en goed te handelen. AED’s kom je op steeds meer plaatsen tegen. Denk bijvoorbeeld aan vliegvelden, winkelcentra, sportverenigingen, horecagelegenheden, openbare gebouwen, seniorencomplexen en woonwijken.

Hoe herken je een hartstilstand?
Om een slachtoffer een overlevingskans te bieden, is het belangrijk dat je direct 112 belt, begint met reanimeren en binnen 6 minuten de AED toepast. Reanimatie is onderdeel van de keten van overleving. Deze bestaat uit vier stappen:

Stap 1.
Alarmeer direct door 112 te bellen om een ambulance op te roepen

Stap 2.            
Start direct met reanimeren. De basale reanimatie bestaat uit hartmassage in combinatie met mond-op-mondbeademing. Dit zorgt ervoor dat de bloedsomloop en de zuurstofvoorziening kunstmatig op gang worden gehouden. Hiermee overbrug je tijd.

Stap 3.            
Daarna volgt zo vroeg mogelijk defibrillatie. Dit is het toedienen van een elektrische stroomstoot met een defibrillator, een AED, om het ventrikelfibrilleren te beëindigen. Defibrilleren zorgt ervoor dat het hart weer een normaal ritme kan krijgen.

Stap 4.            
Ambulancezorgverleners zetten de reanimatie voort met de specialistische reanimatie. De specialistische reanimatie door zorgprofessionals bestaat onder meer uit het toedienen van medicijnen, defibrilleren, intubatie (het inbrengen van een beademingsbuis in de luchtpijp) en koeltechnieken.

Wat is een leekhulpverlener/burgerhulpverlener?
Een leekhulpverlener of een burgerhulpverlener is een omstander die het slachtoffer aantreft. Hij kan het slachtoffer helpen door een ambulance op te roepen via de alarmcentrale 1-1-2, direct reanimatie te starten, en/of de AED te gebruiken. De AED is gericht op het gebruik door leken. De leekhulpverlener kan ook helpen door het slachtoffer te ‘bewaken’ als de reanimatie en defibrillatie succesvol zijn verlopen. De leekhulpverlener gaat door met hulpverlenen tot de ambulancezorgverleners het overnemen.

Aankomst ambulance’s
Na gebruik van de AED bij een hulpverlening passen de stekkers en verbindingen op de professionele apparatuur die in de ambulances zit. In geval van gebruik van de AED, zal de ambulance de gebruikte AED meenemen en er later voor zorgen dat de AED weer opgehangen wordt. De gebruikte AED wordt samen met de patiënt meegenomen door de ambulancemedewerkers. In het ziekenhuis wordt de patiënt overgenomen en worden de gegevens uit de AED gelezen. Deze gegevens zijn van belang voor de behandeling van de patiënt. De chauffeur van de tweede ambulance zal de namen noteren van de betrokkenen die de AED hebben bediend. Er zal nazorg worden geleverd aan de AED bediener en binnen een aantal dagen zal er contact worden opgenomen met de bediener. De toestand van het slachtoffer zal vermeld worden, de gebeurtenis zal geëvalueerd worden (wat betreft de technische handelingen) en zonodig zal er hulp bij schokkende gebeurtenissen geboden worden.

Leerzame video (kindvriendelijk) over hartmassage, AED gebruik en hartwerking

 

IVA certificaat

Beste leden,

Iedereen die weleens achter de bar helpt, zowel commissie-, bestuursleden als ook alle andere vrijwilligers, dienen kennis te hebben van de huidige wet- en regelgeving over  verantwoord alcohol schenken. Daarvoor is het halen van het IVA certificaat noodzakelijk. IVA = Instructie Verantwoord Alcohol schenken.

Er is tijdens de ledenvergadering besloten dat zoveel mogelijk leden van de vereniging het IVA certificaat zullen halen. In ieder geval alle bestuursleden, commissieleden en competitiespelers.
Maar het zou fijn zijn als ook andere leden en ouders van kinderen die bij onze vereniging spelen en wel eens helpen bij toernooien, dit certificaat willen halen.

Op de volgende site kun je de ’test’ op de computer afleggen:
www.nocnsf.nl/IVA

Het handigst is om eerst de informatie op de genoemde site een keer door te lezen. Dat is ook nog best interessant!
Daarna kun je je gegevens invullen. 

E-mail barverantwoordelijke: info@boskranne.nl
Naam barverantwoordelijke: J. Heeres

 

(Er wordt een kopie van je certificaat naar de vereniging gemaild. Mocht je dit niet invullen dan krijg jij alleen zelf het certificaat toe gemaild. Wil je  het dan doorsturen naar info@boskranne.nl of een print inleveren in de kantine of bij een lid van de kantinecommissie, zodat wij kunnen zorgen dat alle certificaten in een map achter de bar terecht komen.)

Vervolgens start je met het beantwoorden van de vragen.

Mocht je een vraag fout beantwoorden dan krijg je daarvan gelijk na die vraag een melding en wordt de pagina met bijbehorende theorie voor je geopend. Je kunt even opnieuw lezen en vervolgens de vraag opnieuw beantwoorden.
Zo werk je alle vragen af en heb je je certificaat te pakken!
Maak je meer dan 3 fouten dan moet de hele test opnieuw gemaakt worden.

Het lezen en invullen van de vragen kost 30-60 minuten tijd.
We hopen dat je die tijd even vrij wilt maken voor onze en jouw vereniging!

Mocht het niet lukken dan graag even een reactie zodat we gezamenlijk naar een oplossing kunnen zoeken zodat iedereen in het bezit komt van het certificaat!

Met zijn allen kunnen we zo toewerken naar weer een nieuw tennisseizoen met de nodige gezelligheid in de kantine! 

Mocht het niet lukken om het certificaat op deze wijze te bemachtigen, dan graag even een reactie zodat we gezamenlijk naar een oplossing kunnen zoeken zodat iedereen in het bezit komt van het certificaat!

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Jacomien Heeres
Voorzitter
06-14612155
jacomient@gmail.com

Kantinerooster

Onderstaand het kantinerooster voor de tossavond op maandag.

De kantine is op maandag geopend tijdens de toss avond van 19.00 uur tot ca. 23.00 uur.

Het rooster voor zomer 2019

25-mrt

Sjoerd Postma
1-apr Johan Delfsma
8-apr Minne Bouma
15-apr Klaas Eisma
22 apr 2e paasdag  
29-apr Christiaan Hoekstra
6-mei Max Rusch
13-mei Ger van Putten
20-mei Dennis van der Meer
27-mei Tinus Zigterman
3-jun Detz Palsma
10 jun 2e pinksterdag  
17-jun Feike de Vries
24-jun Sjoerd Postma
1-jul Klaas Eisma
8-jul Johan Delfsma
 

Christiaan Hoekstra

Zomervakantie  
2-sep Harm de Haan
9-sep Tinus Zigterman
16-sep Feike de Vries
23-sep Ger van Putten

 

Mocht je op de betreffende datum niet kunnen, dan graag onderling ruilen.

In de kantine hangen verdere instructies en deze staan ook op de website.

De sleutel van de kantine kan opgehaald worden bij Hannie Palsma. Graag ruim van te voren even bellen om af te spreken hoe laat je de sleutel kunt ophalen.

 • Telefoon: 0515-331 734
 • Adres: Rolpeal 11

Het geld na elke kantinedienst graag bij Minne Bouma, Keatsebaen 8 te Wommels brengen. Ook de sleutel graag zo spoedig mogelijk weer inleveren bij Hannie

Instructie voor kantinedienst/”rode” sleutelhouders

(Wat je moet weten om een bardienst te vervullen, deze instructie hangt ook in de keuken)

 

Versie: 20-2-2019

Je hebt vandaag een bardienst te vervullen. Meestal is dit best leuk en gezellig. Ook al heb je geen enkele ervaring. Een drankje schenken,  koffie zetten, snoep verkopen. Dit allemaal om de andere leden van din-st te zijn in onze kantine. Natuurlijk kan het wel eens pittig druk zijn. Maak je dan niet te druk. De leden aan de andere kant van de bar beseffen ook dat dit waarschijnlijk niet je dagelijkse bezigheden zijn en je mag op een stuk begrip rekenen. Hieronder volgen een aantal regels en instructies die je helpen bij het vervullen van een goede bardienst. Deze regels en instructies zijn er niet alleen om je te helpen, maar je dient je er ook aan te houden. Daarnaast zijn ook wij als tennisvereniging gebonden aan bepaalde hygiënevereisten. Daarom is het schoonhouden van de bar en dergelijke ook één van de taken van de kantinedienst.

Voor het openen en afsluiten van de kantine heb je een toegangssleutel nodig met een rode stip.

Deze kun je van tevoren afhalen bij Hannie Palsma Rolpeal 11  (0515) 331734

Het is verstandig om eerst even te bellen om te informeren wanneer er iemand aanwezig is.

 

TAKEN

 • Verkoop van alle dranken die in onze kantine verkrijgbaar zijn
 • Verkoop van etenswaren die rechtstreeks achter de bar verkrijgbaar zijn zoals snoep en ijs
 • Opnemen, bereiden en afrekenen van keukenbestellingen
 • Opruimen flesjes (kratten)
 • Opruimen zwerfafval op de banen, de dug-out en het terras
 • Schoonhouden bar, tafels ,stoelen en banken
 • Afwassen, kopjes, schoteltjes, borden, bestek, glazen, e.d.
 • Bijvullen koeling onder de bar (voorraad in de berging achter de deur in de keuken)
 • Afval wat kan bederven zelfde dag in container gooien. ( Sleutel container zit in sleutelkastje achter de bar)

 

ALGEMENE REGELS

 • Op de bon / opschrijven is geen regel en in principe alleen toegestaan op competitiedagen, les, toernooien en toss. Een bon moet dezelfde dag nog afgerekend worden. Vermeld op de bon duidelijk de naam van het team of het betreffende lid.
 • PROBEER MENSEN ZO VEEL MOGELIJK MET GEPAST GELD TE LATEN BETALEN. HIERDOOR KOM JE ZELF NIET IN DE PROBLEMEN MET WISSELGELD.
 • Kinderen mogen niet achter de bar en in de keuken komen.
 • Onrechtmatigheden op of rond de banen direct melden bij een van de bestuursleden.
 • In het clubgebouw geldt een rookverbod.
 • Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol worden verkocht. Wie alcohol verkoopt is verplicht jongeren te vragen aan te tonen dat zij 18 jaar of ouder zijn. Aan wie dat niet kan of wil mag niets worden verkocht. Jongeren kunnen laten zien hoe oud ze zijn met een paspoort, een identiteitskaart, een rijbewijs, een OV-studentenkaart of een bromfietscertificaat.
 • In het Wetboek van Strafrecht is een bepaling opgenomen die doortappen en schenken aan bezoekers die zichtbaar te veel hebben gedronken verbiedt. De Drank- en Horecawet bepaalt dat ook geen mensen mogen worden toegelaten die te veel hebben gedronken. Nieuw is dat ook mensen die onder invloed zijn van drugs niet meer mogen worden toegelaten.

 

DE LAATSTE BARDIENST VAN DE DAG DIENT ZORG TE DRAGEN DAT:

 • Alles schoon en netjes achter blijft (bar, tafels, glazen en kopjes)
 • Alles is afgewassen, schoongemaakt en opgeruimd.
 • Het koffiezetapparaat, de waterkoker en de magnetrons zijn uitgeschakeld.
 • De toiletten nog even worden doorgespoeld.
 • Alle lichten (ook die van de banen) in de kleedkamers, materiaalruimte, toiletten, hal, keuken en de kantine uit zijn.
 • De thermostaat omlaag gezet wordt naar 10 graden.
 • De radio is uitgeschakeld en uit het zicht is geplaatst.
 • Opmaken van de kassa:
 • Alleen wat wisselgeld achterlaten, +/- €10,- à € 15,- aan kleingeld.
 • Geld uit kassa in envelop doen, datum en bedrag hierop schrijven.
 • De consumptiekaarten die niet betaald zijn in de kassalade leggen. Deze hoeven pas bij afrekening te worden aangeslagen op de kassa.
 • De kassa uitschakelen.
 • De kantineopbrengst + in een envelop brengen bij het verantwoordelijke bestuurslid (zie hieronder).
 • Alle deuren gesloten en op slot zijn;
  • Deur achter de dug-out.
  • Deur berging waar o.a. de telpalen staan.
  • Deur hal/toiletten.
  • Deur kleedboxen.
  • Deur keuken.
  • Deur kantine naar hal/toiletten.
  • Deur kantine.
  • Deur toegangshek.
 • De sleutel meteen terug bezorgd wordt bij diegene waar die vandaan komt.

 

Belangrijk om het geld uit de kassa zo spoedig mogelijk in te leveren bij:

Minne Bouma

Keatsebaan 8

Wommels

Leden Kantinecommissie

Tel.
Hannie Palsma 0515-331734
Tecla Klijnsma 06-48794895