sponsoren

Vrijdag 12 oktober werd weer de jaarlijkse traditionele vrijwilligersavond georganiseerd. Eénmaal per jaar zet de tennisvereniging de leden in het zonnetje die zich op vrijwillige basis inzetten voor het reilen en zeilen gedurende het tennisseizoen. Achttien van de in totaal 32 vrijwilligers hadden zich voor de vrijwilligersavond opgegeven. Om 19.00 uur ging het tennistoernooi van start. Harm de Haan mocht dit keer het schema samenstellen. Iedereen speelde drie partijen van 25 minuten. Hannie zorgde in de kantine weer voor een natje en een droogje. Voor bij de koffie was er voor een ieder een stukje oranjekoek.

Rond 22.30 uur waren de eindresultaten van het toernooi bekend en volgde de prijsuitreiking. Voorzitter Sjoerd Postma bedankte tijdens zijn speech alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en de uitgevoerde vrijwilligerswerkzaamheden. Zonder de enthousiaste inzet van vrijwilligers heeft een vereniging geen toekomst. Het bestuur is daarom iedereen dankbaar die zijn/haar steentje heeft bijgedragen aan het succesvolle tennisseizoen 2012. De prijzen (droge worsten van Murk) werden als volgt verdeeld: 1. Robert Donath (6 punten/gamesaldo +10), 2. Femke Hulzinga (5 punten/gamesaldo +5) & 3. Max Rusch (4 punten/gamesaldo +7). Tussen de bedrijven door werd door It Dielshûs tweemaal een smakelijk bittergarnituur opgediend. Het bestuur hoopt in 2013 weer op iedereen een beroep te kunnen doen voor een wederom hopelijk geslaagd tennisseizoen.