sponsoren

Gisteren, zaterdag 17 maart, stond de traditionele voorjaarsdoedag bij TV Boskrânne op de planning. Ook dit jaar hebben wij weer meegedaan aan de landelijke vrijwilligersactie NLDOET van het Oranjefonds. Om 8.30 uur werden onder het genot van een vroeg bakje de taken verdeeld. Op de laatste delen van het hekwerk is prikkeldraad aangebracht, er is een tochtprofiel op de deurpost van de toegangsdeur van de keuken geplaatst, de oude koelingen zijn uit de bar gesloopt, de mininetjes zijn weer gemonteerd, de tuin is geschoffeld en de muren in de kleedboxen zijn gesaust. Iets over twaalf was er snert van Murk's Slagerij, wat erin ging als een preek in een ouderling. Afke, Aaltje, Dennis + pleegzoon, Feike, Femke, Freark, Germ, Harm, Minne, Pieter, Rob, Robert, Sjoerd en Tjalke hartstikke bedankt voor de hulp!!