sponsoren

Namens alle commissies en het bestuur van de tennisvereniging willen wij jullie allen bedanken voor het weer inleveren van de ledenkaarten. Op dit moment worden de uitkomsten van de kaarten verwerkt. Met name het collecteren voor Jantje Beton, het meehelpen tijdens een doedag, het verspreiden van folders & boekjes en het assisteren bij jeugdactiviteiten heeft een mooie respons opgeleverd. Het is een prachtig signaal dat zoveel personen een helpende hand willen bieden bij het uitvoeren van de vele vrijwilligerswerkzaamheden. Vanaf 2012 gaan we een beroep op jullie doen.