sponsoren

Het bestuur van Tennisvereniging Boskrânne heeft alle vrijwilligerswerkzaamheden binnen de vereniging op een rijtje gezet. Vandaag of morgen krijgen alle seniorleden en de ouders/verzorgers van de jeugdleden deze lijst persoonlijk thuis bezorgd. Aangezien wij nog enthousiaste mensen kunnen gebruiken, verzoeken wij jullie vriendelijk om de vragen op de ledenkaart in te vullen. Wij verzoeken jullie tevens om het formulier uiterlijk woensdag 26 oktober weer in te leveren bij Robert Donath. Voor vragen kun je hem via de vermelde contactgegevens op de ledenkaart bereiken. We willen graag alle formulieren terug ontvangen; ook als je niet kunt/wilt helpen.

Op ieder lidadres wordt één formulier verspreid. Het is geen probleem dat deze – voor of door – meerdere personen wordt ingevuld. Het beantwoorden van de vragen verplicht je tot niets. Wij gebruiken de informatie alleen om te weten te komen wie bereid en in staat is iets voor de vereniging te doen. Wij geven geen gegevens van je aan derden door. Indien je één of meer vragen niet wilt beantwoorden, dan hoef je dat vanzelfsprekend niet te doen. Wij willen jullie allen bij voorbaat danken voor de medewerking.