sponsoren

Afgelopen weken zijn onze tennisleraren Nathan en Jilles weer op de basisscholen in Wommels geweest. De kinderen deden mee aan een tennisles als gymles. Van sommige groepen zeiden alle kids dat ze op tennisles gaan… ZO LEUK WAS HET DUS! Alle kinderen hebben een briefje mee gekregen en kunnen zich aanmelden voor een maak-kennis-met-tennis pakket om op de tennisbaan in Wommels een aantal lessen te volgen.