sponsoren

Het bestuur is achter de schermen druk bezig met de plannen rondom een nieuwe jeugdbaan zoals dat op de ledenvergadering begin dit jaar is besproken. We hebben verschillende subsidieaanvragen de deur uit gedaan en wachten nu op welke subsidies wel en welke niet worden toegekend. Afhankelijk daarvan zal het definitieve besluit genomen worden wat er wel en niet gerealiseerd kan worden in 2021.
We hebben ingezet op een professionele jeugdbaan voorzien van een duurzame PKK toplaag (net als baan 1 en 2 ) met de belijning van alle jeugdvelden (zowel veld rood, oranje als groen).
We willen graag een aantrekkelijke jeugd-oefenkooi realiseren waarin de jeugd een balletje kan slaan. De vloer en de achterwand van de oefenkooi willen we voorzien van afbeeldingen die de jeugd uitnodigen tot spelelementen. In de oefenkooi is het mogelijk om individueel een balletje te slaan maar de jeugd is daar ook vaak samen actief.
De verlichting rond de banen is verouderd en willen we graag opwaarderen naar energiezuinig en toekomstbestendige LED verlichting. Naast het vervangen van de verlichting op baan 1 en 2 willen we ook LED verlichting op de nieuwe jeugdbaan realiseren. Tijdens de lesdagen en competitie avonden zijn baan 1 en 2 in gebruik door geplande activiteit. Op de 3e (jeugd)baan met verlichting kan dan ook recreatief worden getennist door de andere leden.

We hopen van harte dat de subsidies zullen worden toegekend! Onze leden komen niet alleen uit Wommels maar ook uit veel omliggende dorpen uit de regio. Als we de financiering (met de subsidies) rond krijgen kunnen we de contributie voor de jeugd laag houden en dat is wat we graag willen. Door de contributie op het huidige peil te houden kan onze sport door iedereen beoefend worden. Dat is ook mede mogelijk door de inzet van een groot aantal vrijwilligers die alles op en rondom het park in goede banen leiden.

Wie meer wil weten over de concrete plannen of andere vragen heeft, kan contact opnemen met Jacomien Heeres 06-14612155