sponsoren

Via eerdere nieuwsberichten op deze site zijn jullie als leden geïnformeerd over de vacatures binnen het bestuur. Op maandag 25 februari as. wordt er een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) georganiseerd om twee nieuwe bestuursleden te kunnen benoemen. Klik hier voor de agenda. Zoals jullie kunnen zien staan er niet veel en staan er ook geen uitgebreide onderwerpen op de agenda. De verwachting is daarom dat we vlot klaar zouden kunnen zijn. Hier sluimert een probleem. We kunnen ons voorstellen dat er leden zijn die denken; "Hmm.., korte vergadering, dan vul ik mijn avond liever anders in." Dat kan en mag uiteraard. Als je verhinderd bent, dan houd alles natuurlijk op.

Het probleem is echter dat er op de ALV statutair geen besluiten mogen worden genomen, als niet minimaal 10% van de seniorleden aanwezig zijn. Indien dit aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig is, dan dient er binnen 21 dagen een nieuwe ALV te worden bijeengeroepen. Kortom: uitstel en nog steeds geen bevoegd bestuur. De eerstvolgende bestuursvergadering op maandag 4 maart moet dan worden uitgesteld. Hierbij verzoekt het bestuur de leden die in de gelegenheid zijn, maandag even in de kantine langs te komen om te stemmen. Bij voorbaat onze dank hiervoor.