sponsoren

Op 14 januari jl. hebben we jullie geïnformeerd dat we op zoek waren naar een nieuwe voorzitter. Hierbij willen we jullie informeren dat wij nu ook op zoek zijn naar een nieuwe penningmeester. Naar aanleiding hiervan hebben we als bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering van maandag 30-01-2017 uit te stellen naar maandag 27-02-2017. Op een extra ingelaste bestuursvergadering zullen we deze nieuwe situatie binnenkort bespreken en overleggen hoe we dit op kunnen lossen. De nieuwe agenda voor de Algemene Ledenvergadering volgt binnen nu en +/- 2,5 week.