sponsoren

Leden van de Rabobank hebben in juni het ledenblad “Dichterbij” toegestuurd gekregen. In dat blad staat op pagina 19 een artikel waarmee je € 5,- mag toekennen aan een vereniging die je een warm hart toedraagt. Het werkt heel eenvoudig. Ga naar de site www.raboledensponsoring.nl, log in (gebruikersnaam: raboszwf/password: 3347) en vul het stembiljet in. Je kunt je stem tot 1 november 2011 uitbrengen. Dit is een mooie kans voor leden van de tennisvereniging die ook lid zijn van de Rabobank, om TV Boskrânne van extra inkomsten te voorzien. Deze zijn hard nodig vanwege het noodzakelijke onderhoud aan baan 1 & 2, evenals de renovatie van baan 3. Ben je lid van de Rabobank? Help dan TV Boskrânne in Wommels met je donatie. Elke € 5,- telt. Bij voorbaat onze hartelijke dank hiervoor.

 

Bestuur TV Boskrânne