sponsoren

Gisteren stond de voorjaarsdoedag op de planning. Het weer was redelijk, zo nu en dan was er een klein buitje. Na een bakje koffie te hebben genuttigd gingen de vrijwilligers aan de slag om de verschillende klussen te klaren. Dit kon keurig allemaal voor twaalven worden afgerond. De foto's zijn gemaakt door Henk Palsma.

Christiaan, Detz, Feike, Harm, Klaas Minne, Sjoerd en Tjalke; bedankt voor de hulp. Het nieuwe tennisseizoen kan beginnen. Boskrânne is er klaar voor.