sponsoren

Tijdens de ledenvergadering op 1 november jl. is uitvoerig stil gestaan bij de deelname van de Boskranne aan de Friesland Cup. Om te weten of we in 2011 een representatief team kunnen samenstellen, houden we een ledenraadpleging. Lees meer voor verdere informatie en graag ontvangen we jouw reactie op activiteitencommissie@boskranne.nl.