sponsoren

Afgelopen dinsdag is Dirk Zijlstra overleden. Vijf dagen hiervoor was hij net 72 geworden. Dirk was voor de oprichting van TV Boskrânne, op 1 maart 1976 in café “It Reade Hynder”, al bij de vereniging betrokken. De gemeente Hennaarderadeel gaf in 1975 aan dat er twee kunststof tennisbanen zouden worden aangelegd in Wommels om de tennissport te activeren. O.a. Dirk is in die periode bij burgemeester Abma langsgegaan om zich over de plannen van de gemeente te laten informeren. Hij maakte tevens deel uit van het eerste bestuur.

Vanaf 1978 t/m 1981 zat Dirk in de technische commissie als baancommissaris. Vanaf 2000 t/m 2004 zat Dirk opnieuw in het bestuur, als contactpersoon voor eerst de technische en later de activiteitencommissie. Naast het vrijwilligerswerk mocht Dirk ook zelf graag een balletje slaan. Hij speelde competitie en was ook met grote regelmaat op de tossavond aanwezig. Wij zullen ons Dirk als een enthousiaste tennisser blijven herinneren, die ook naast de baan altijd belangstellend was en waar je voor onderhoudsklusjes altijd een beroep op kon doen.

De herdenkingsdienst zal worden gehouden op zaterdag 13 juli om 14.00 uur in de Foarhûstsjerke, Hottingawei 13 te Wommels. Vanaf 13.30 uur is er gelegenheid om te condoleren. Aansluitend zal de ter aarde bestelling plaats vinden. Schrijfadres: Rolpeal 23, 8731 AM Wommels.

Wij wensen Jenny, Janke, Rintje en Alessio veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Bestuur TV Boskrânne