sponsoren

Op maandag 1 november as. om 20.00 uur vindt in het clubgebouw de Algemene Ledenvergadering plaats.  Opmerkelijke agendapunten zijn punt 9. "Informatie over het clubtenue" en punt 17. "Gastspreker: mevrouw Sien de Groot". N.a.v. de vorige ALV heeft het bestuur besloten om mw. De Groot uit te nodigen om tekst en uitleg te geven over de werking en de toepassing van de AED. Vanwege de actualiteit van dit onderwerp, verwachten wij een hoge opkomst. Het financieel verslag over 2010 en de begroting voor 2011 zullen tijdens een tweede ALV op maandag 31 januari 2011 worden behandeld.