sponsoren

Via een nieuwsitem op 29 januari jl. hebben we jullie geïnformeerd over de bestuurscrisis die was afgewend op de Algemene Ledenvergadering (ALV)  van 28-01-13. Hierbij boden twee leden, Remco de Vries en Rutger Boudewijn, zich spontaan aan om zitting te nemen in het bestuur. Dit kon op dat moment niet plaats vinden, omdat dit in strijd zou zijn met het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. Het bestuur heeft daarom een nieuwe ALV uitgeschreven voor maandag 25 februari as. om beide heren te kunnen benoemen. Klik hier voor de agenda. Alle leden ontvangen binnenkort de uitnodiging via de mail.

Remco heeft aangeboden om interim voorzitter te worden. De vacature voor voorzitter blijft dus bestaan. Rutger heeft aangeboden om algemeen lid te worden, met de intentie om in 2014 penningmeester Ger van Putten op te volgen. De vacature voor een bestuurslid PR/Communicatie is helaas nog steed niet ingevuld. Kijk hier voor het actuele overzicht m.b.t. de vacatures binnen het bestuur. Hopelijk zijn er nog meer leden bereid een helpende hand toe te steken om de continuïteit van de vereniging te waarborgen.