sponsoren

Op zondag 5 september jl. stond de Friesland Cup-wedstrijd TCA-Boskrânne op de agenda. We dienden ons om 9.30 uur in Appelscha te melden voor een potje kunstgrastennis. Het team bestond voor deze gelegenheid uit: Marike Altenburg, Maartje Eigenhuis, Jacomien Heeres, Femke Hulzinga, Ard van Bilsen, Harm de Haan, Henk Palsma en ondergetekende.