sponsoren

Op de ledenvergadering van maandag 30 januari hebben er ook enkele wijzigingen in de commissies plaats gevonden. Saskia Kronemeijer heeft de AC verlaten. Om het vrijgekomen plekje opnieuw in te vullen is Dennis v.d. Meer benoemd. In de JC hebben drie commissieleden afscheid genomen: Marieke de Haan, Astrid de Jeger en Agnes Terpstra. Als nieuwe JC-leden zijn Brecht Tacoma-Langhout en Carlis van Lelyveld benoemd. Rob Donath heeft afscheid genomen van de onderhoudscommissie. De heren gaan nu met zijn drieën verder. Tot slot was Tjalke Pander aftredend in de kascommissie. Siet Posthumus-de Jong is bereid gevonden deze taak voor de komende twee jaar over te nemen. De afgetreden commissieleden willen we hierbij nogmaals hartelijk bedanken voor de door hen verrichte werkzaamheden en de nieuwkomers heten we uiteraard van harte welkom. Veel succes gewenst met het uitvoeren van jullie nieuwe taak.