sponsoren

Tijdens de Algemene Ledenvergadering, afgelopen maandag, hebben er enkele wijzigingen plaats gevonden in de Activiteitencommissie. Dennis van der Meer was in juni vorig jaar in overleg al gestopt. Jacomien Heeres is maandag afgetreden als bestuurslid en voorzitter van de AC. Zij is hierin opgevold door Harm de Haan, die echter geen zitting neemt in het bestuur. Nieuw in de commissie is Angelique Veenstra. Zij gaat zich bezig houden met de tennislessen. Welkom en nogmaals veel succes gewenst in deze nieuwe functie. Jacomien en Dennis hebben beide een bloemetje en een woord van dank ontvangen voor hun bewezen diensten.