sponsoren

Een vereniging draait op vrijwilligers, zo ook Tennisvereniging Boskrânne. Zij vormen het kloppende hart. Zonder hen wordt het een dooie boel. Gelukkig hebben wij op dit moment geen groot gebrek aan enthousiaste vrijwilligers. Met het oog op de toekomst wil het bestuur in kaart brengen wie iets voor de tennisvereniging zou willen doen. Volgende week ontvangen de seniorleden + de ouders van de jeugdleden een vragenformulier/ledenkaart. Het bestuur vraagt iedereen hierbij om zijn/haar medewerking voor het invullen van dit formulier, zodat ze allemaal weer ingeleverd worden. Bij voorbaat dank hiervoor.