sponsoren

Onlangs heeft Marieke de Haan te kennen gegeven per direct te willen stoppen met de bestuursfunctie PR/Communicatie. Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV) zullen we officieel afscheid van haar nemen en bedanken voor de werkzaamheden die zij de afgelopen jaren voor zowel de JC als het bestuur heeft verricht. Dit houdt voor de tennisvereniging in dat er een vacature is ontstaan. Als bestuur is het ons helaas niet gelukt deze intern in te vullen. Vandaar dat wij via deze weg een beroep op jullie als leden willen doen om je hiervoor aan te melden. Meer informatie over deze functie kun je hier vinden.

Op deze pagina waarnaar je wordt doorgelinkt staan nog twee actuele vacatures. Inmiddels is ook bekend dat op de ALV nog twee bestuurs- en twee commissieleden afscheid zullen nemen. Hierover volgt binnenkort eerst nog intern overleg hoe dit ingevuld kan worden. Wellicht dat in de loop van het seizoen ook hier nog enthousiaste leden voor moeten worden gezocht. Hierover houden wij jullie op de hoogte.