sponsoren

Morgen is er nog gewoon tennisles. Vorige week vrijdag werd het lesserstoernooi gespeeld. Het was al een beetje een afsluiter van de lessen voor de vakantie. In september volgen dan de laatste zomerlessen. 

Het was een gezellig toernooi en de prijswinnaars gingen naar huis met prachtige bekers en medailles die door de tennisschool beschikbaar waren gesteld.

De uitslagen per groep waren als volgt:

Groep 1:  
1: Sybren
2: Anieke
3: Reinou
Groep 2:
1: Tjerk
2: Sander
3: Giel
Groep 3:
1: Tjitske
2: Sanne
3: Ditte
Groep 4:
1: Justus
2: Freark
3: Brendan
 
Senioren; lessers uit
alle groepen hebben
door elkaar gespeeld
 
prijzen heren:
1: Minne
2: Tjitze
3: Ernest
 
prijzen dames:
1: Brecht
2: Hilda
3: Eline