sponsoren

In de zomer van 2009 heeft het toenmalige dagelijkse bestuur twee voordrachten bij de gemeente Littenseradiel ingeleverd om in aanmerking te komen voor het uitreiken van een koninklijke onderscheiding aan twee vrijwilligers van de tennisvereniging. Deze voordrachten hadden betrekking op Hannie Palsma en Rob Donath. Aan het begin van deze maand hadden we bericht gekregen dat de lintjes op 29 april as., de dag voor Koninginnedag, zouden worden uitgereikt. De personen in kwestie wisten uiteraard van niets en dit moest een geheim blijven tot het moment dat beide op het gemeentehuis aanwezig zouden zijn. Hannie werd gelokt met de smoes dat haar schoondochter uit Venezuela na een jarenlange studie en geslaagd examen, haar diploma uitgereikt zou krijgen door de burgemeester als bijzondere waardering voor haar prestatie. Rob dacht dat hij met twee ambtenaren en voorzitter Sjoerd Postma een gesprek zou hebben over de overlast van de spelende jeugd op het sportveld.