sponsoren

Tijdens het archiveren kwamen Lieuwe en Bauke nog een aantal oude foto's tegen. Ik heb ze ingescand en hieronder weergegeven. Voor een grotere afbeelding kun je op de foto zelf klikken. Er opent zich dan een nieuw scherm. Ook deze foto kun je weer groter maken door erop te klikken met de muis. Wellicht hebben anderen thuis ook nog fotomateriaal liggen. Als bestuur zouden we dit graag even willen lenen om ze in te scannen. Hierna ontvang je ze uiteraard weer terug. Om hiervan melding te maken kun je via info@boskranne.nl mij een mail sturen. BVD. Robert

Achterste rij: Arend de Schiffart, Tjalke Pander, Coby Zigterman, Sjoerd Postma, Herman Vijlbrief, Tinus Zigterman, Bert Hoekman, Sytse Oosterhaven, Lieuwe Hoitinga, Jelle Eijzenga, Germ Stellingwerf, Rob Donath, Teake Kuipers, Teake Bootsma, Jan Hoitinga & Jos Hogenes. Middelste rij: ?, Rintje Zijlstra, Aafje Boonstra, Ingrid Eigenhuis, Joke Kooijmans, Koos Eigenhuis & Hannie Palsma. Voorste rij: Zus Bakker, Tine de Schiffart, Alie Pander, Ans Hoitinga, Ina van Brummelstoete, Alie Kuipers, Janet Hoitinga, Jettie Visser, Jan Joustra, Joke Joustra & Siet Posthumus. Vooraan: ? & Hennie Hoekman.