sponsoren

Vrijdag as is de laatste tennisles voor de vakantie. Een vast ritueel is het lesserstoernooi op deze laatste dag voor de vakantie. ’s Middags start de jeugd in verschillende groepen en later op de dag volgen ook de senioren. Supporters zijn natuurlijk van harte welkom en de kantine is open.