sponsoren

Geachte leden,

Tijdens verschillende vergaderingen dit jaar hebben we binnen het bestuur gesproken over de toekomst van onze derde baan. Zoals jullie wellicht weten is deze aan groot onderhoud toe. Het is onze bedoeling om in 2010 de kansen en de bedreigingen op een rijtje te zetten. De renovatiekosten liggen rond de € 22.000,-. Overwegingen die hierbij in acht moeten worden genomen zijn bijvoorbeeld of een derde baan wel rendabel is voor onze vereniging en hoe vaak deze eigenlijk bespeeld wordt. Kortom: kan een derde baan voor onze vereniging wel uit? Smijten wij geen geld over de balk door deze te laten renoveren?