sponsoren

Van de Oranjevereniging hebben we bericht ontvangen dat we als Tennisvereniging Boskrânne in aanmerking komen voor een financiële bijdrage voor de doedag tijdens NL-DOET op zaterdag 17 maart 2012. Hier zijn wij uiteraard zeer blij mee. Met behulp van de uitkomsten van de ledenkaarten hebben we sinds kort een uitgebreid arsenaal aan vrijwilligers die benaderd kunnen worden voor het verrichten van verschillende klusjes die dag. In overleg met de Onderhoudscommissie zullen hier de plannen, in februari tijdens het reguliere overleg, verder voor worden uitgewerkt. T.z.t. volgt nadere informatie.