sponsoren

Tjitze Bouma is in 2016 gestart met zijn eigen bedrijf in financieel advies. Sinds dit jaar voor onze vereniging een nieuwe sponsor en daar zijn we blij mee!! Op zijn website mijnadviseur.frl vertelt Tjitze wat u aan advisering kunt verwachten. Hoe hij samen met u een persoonlijk financieel plan op kan stellen en wat de voordelen daarvan zijn.

Een goed persoonlijk financieel plan biedt inzicht in de ontwikkeling van je inkomen, uitgaven en vermogen en helpt je risico’s te beheersen. Denk bijvoorbeeld aan:
– loopbaan- en salarisontwikkeling;
– pensioenopbouw;
– woonlasten en de waarde van de woning;
– vermogensopbouw;
– fiscale zaken;
– risico’s zoals arbeidsongeschiktheid en het verlies van je partner.
Voor meer informatie verwijzen we naar de website van mijjnadviseur.frl