sponsoren

Het bestuur heeft besloten om bij wijze van proef dit jaar de Algemene Ledenvergadering te splitsen. Op deze manier is het voor nieuwe bestuurs- en commissieleden mogelijk zich beter in te werken. Ze kunnen dan de complete voorbereiding op het nieuwe seizoen meemaken, doordat ze eerder benoemd worden. Op maandag 1 november as. zal de jaarvergadering om 20.00 uur plaats vinden in de kantine. Hierbij komen de verschillende jaarverslagen aan de orde + de (her)benoeming van bestuurs- en commissieleden. Op maandag 31 januari 2011 zal het financiële verslag en de begroting worden besproken. T.z.t. volgt nadere informatie.