sponsoren

Iedereen die tennist moet dit in een veilige omgeving kunnen doen. Daarom spant de KNLTB zich samen met NOC*NSF in om alle verenigingen te ondersteunen bij de uitvoering van een sociaal veiligheidsbeleid. Voorlichting over preventie van seksuele intimidatie is hier een belangrijk onderdeel van. De ernst en mate van het seksueel grensoverschrijdend gedrag varieert, maar voor de slachtoffers en de sportomgeving kan het ingrijpende gevolgen hebben.

Wat is seksuele intimidatie? Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, nonverbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het gaat er dus niet om hoe iemand het bedoelt, maar om hoe de ander het ervaart.