sponsoren

In december 2010 heeft de tennisvereniging onder haar leden de behoefte voor een reanimatie en AED-training geïnventariseerd. Op 17 en 24 januari jl. hebben drie leden van de tennisvereniging deze gevolgd. Dit waren Cor Valkema, Rob Donath en Robert Donath. Daarnaast waren hier twee studenten van het Marne College uit Bolsward bij aanwezig, Hendrik Jellema uit Wommels en Erwin Schippers uit Makkum. De beide trainingsavonden werden verzorgd door mevrouw Sien de Groot uit Mantgum. Zij is docent en erkent door de NRR en ERC. Alle vijf de cursisten zijn geslaagd en ontvingen hiervoor een certificaat. Deze is één jaar geldig. Om deze te behouden is elk jaar een herhalingstraining verplicht. Kijk hier voor een aantal foto's van de laatste trainingsavond.