sponsoren

Vandaag viel het nieuwe "Dichtbij" magazine van de Rabobank Sneek-Zuidwestfriesland op de mat. Hierin staat een kort artikel vermeld over de Rabobank Ledensponsoringactie eind 2009. Onze vereniging scoorde het hoogst en ontving voor de 17 stemmen een bijdrage van € 85,-. Waarvoor uiteraard nogmaals onze hartelijke dank! Als bestuur hopen wij dat in 2010 nog meer leden onze vereniging een financiële steun in de rug willen geven middels deze actie. Over de laatste ontwikkelingen houden we jullie uiteraard tijdens dit seizoen op de hoogte.