sponsoren

Ja, je leest het goed!! Als lid van de Rabobank heb je de mogelijkheid om € 5,- te geven aan een vereniging die je een warm hart toedraagt in het kader van de Raboledensponsoring. Dit is heel eenvoudig: ga naar rabobank.nl/ledensponsoringzwf. Klik hierna op de button stembiljet. Als Tennisvereniging Boskrânne zouden we het zeer waarderen dat je ons hiervoor in aanmerking laat komen. Mogen wij een beroep op je doen? Stemmen kan de gehele maand december. Bij voorbaat dank hiervoor.

Bestuur TV Boskrânne