sponsoren

Hieronder volgt een uitleg over de te volgen procedure betreffende de speelsterktebepaling voor 2011. Er wordt aangegeven wat de uitgangspunten zijn die zullen leiden tot de nieuwe speelsterktes van 2011. Verder wordt aangeven dat er slechts in een beperkt aantal uitzonderingsgevallen een andere speelsterkte aangevraagd kan worden, dan de speelsterkte die door het systeem is bepaald.