sponsoren

De commissie Tennisstimulering van het district Friesland organiseert ook dit jaar weer een PIP-toernooi. PIP staat voor Primus Inter Pares en betekent "de eerste onderzijns of haars gelijken".
Aan dit toernooi mogen alle kinderen geboren in 1993 of later deelnemen, met uitzonde­ring van:
– kinderen die bondstraining volgen of deelne­men aan enig andere specifieke trainingsgroep op hoog niveau;
– kinderen met een speelsterkte van 6 of hoger.
De jeugdcommissie vindt dat dit toernooi een mooie gelegen­heid is om eens wat meer wedstrijden te spelen. Je speelt tegen leeftijdgenoten van andere verenigingen en je kunt zelfs om het PIP-kampioenschap van Friesland strijden als je de finale weet te bereiken.