sponsoren

Een aantal jaren geleden heeft Keatsferiening Wommels haar archief overgedragen aan de gemeente Littenseradiel. In navolging hiervan heeft het bestuur van Tennisvereniging Boskrânne uit Wommels besloten om dit onderwerp op een bestuursvergadering te bespreken. Het archief van de tennisvereniging werd op dat moment al vanaf de oprichting in 1976 in de berging van het clubgebouw opgeslagen, onderhevig aan temperatuurwisselingen en vochtigheidsschommelingen.