sponsoren

Voor iedereen een baan?

Dat is voor onze vereniging gelukkig niet van toepassing. Wij hebben drie tennisbanen. Dit is heel mooi en voor Nederlandse begrippen, ruim voldoende om te kunnen spelen.

Het probleem van Tennisvereniging Boskrânne is echter, dat onze 3e baan gebreken gaat vertonen (verflaag wordt minder en er ontstaan randen en scheuren). Er is binnen een tijdsbestek van 2 jaar groot onderhoud nodig, anders is er niet meer veilig op te spelen. In principe zouden we dan de deur op slot moeten doen. Dit is de optie om geen kosten meer te maken.