sponsoren

Tot 1 april kun je je nog opgeven om deel te nemen aan de zomer lessen. Net als voorgaande jaren worden deze lessen gegeven door Nathan v.d. Lecq. Op vrijdagmiddag of avond kun je je tennistechniek komen verbeteren. Daarnaast is het ook heel gezellig. Je leert andere leden kennen en tennist met anderen die ongeveer hetzelfde niveau spelen. opgeven kan door dit formulier ingevuld in te leveren. We streven ernaar om dit jaar ook weer een groep met beginnende volwassenen te starten. De eerste aanmeldingen hiervoor zijn inmiddels binnen.