sponsoren

Noteer alvast de datum: 29 november a.s. zullen we tijdens het wintertoernooi de nieuwe kantine inwijden. Vanaf 14.00 uur kan onder het genot van een hapje en een drankje een partijtje getennist worden. Daarnaast is er de nodige aandacht voor de vernieuwde kantine. Alle leden van 15 jaar en ouder hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen via de mail. Natuurlijk zijn ook alle andere belangstellenden van harte welkom om de kantine te bewonderen. Als je mee wilt tennissen dan graag voor 28 november opgeven bij Saskia Kronemeijer via het volgende mailadres: activiteitencommissie@boskranne.nl