sponsoren

Op de algemene ledenvergadering op 3 februari jl hebben we een aantal nieuwe commissieleden kunnen installeren. Margriet de Groot – Fondse zal als secretaris het bestuur versterken. Daarnaast komt Annette Meijer terug in de AC/JC en Fokje Altenburg neemt plaats in de kantinecommissie. Last but not least zal Cor Valkema de onderhoudscommissie compleet maken. Geweldig dat we daarmee bijna alle lege plekken weer hebben kunnen invullen!
Er is besloten dat de contributie voor 2020 voor alle leden met € 2,50 omhoog gaat.
In 2020 zal er duidelijkheid komen over wat er met baan 3 gebeuren gaat. Er worden nu offertes verzameld en in een speciale (nader te plannen) leden bijeenkomst zal dan een besluit genomen kunnen worden.