sponsoren

In februari 2013 is Remco de Vries benoemd tot interim voorzitter van Tennisvereniging Boskrânne. Hij heeft daarbij aangegeven deze functie te willen vervullen zolang hij nog in Wommels woonde. Inmiddels is hij verhuist. Het bestuur moet daarom op zoek naar een nieuwe voorzitter. Wij hopen dat er iemand is die dit een leuke uitdaging lijkt. Punten waar het bestuur zich de komende tijd op wil richten zijn ledenwerving en het komende onderhoud van baan 1 & 2.

Het bestuur bestaat momenteel uit vijf personen. Er is op dit moment een vacature voor een bestuurslid PR/Communicatie. Daarnaast heeft Femke Hulzinga aangegeven in januari 2016 te zullen stoppen als bestuurslid. Femke is vanuit het bestuur voorzitter van de Kantinecommissie. Het bestuur bestaat verder uit Rutger Boudewijn (penningmeester) en Robert Donath (secretaris). Laatstgenoemden blijven beide in 2016 in functie als bestuurslid.

Belangstellenden die meer willen weten over het reilen en zeilen van het bestuur kunnen contact opnemen met Robert Donath via info@boskranne.nl of 06-429 40 547.