sponsoren

Sinds afgelopen maandag heeft TV Boskrânne een nieuwe Sponsorcommissie. Deze bestaat uit:

  • Ger van Putten, voorzitter
  • Jacomien Heeres, secretaresse
  • Sjoerd Postma, Johan Delfsma & Rutger Boudewijn, algemene leden
  • Cor Valkema, hand en spandiensten

Met behulp van een aantal oudgedienden, aangevuld met een paar jonge honden is er een mooie mix tot stand gekomen. De commissie gaat de komende periode alle sponsors persoonlijk bezoeken. Ook zullen er nieuwe acties worden ontplooid.  Nogmaals veel succes met de werkzaamheden!