sponsoren

De AED is momenteel in Wommels behoorlijk actueel. Samen met de kaatsvereniging en Talant hebben wij de eerste openbare AED in Wommels gerealiseerd. Deze hangt in een kast aan de buitenmuur naast de ingang van de Boppeslach. Dit is vanaf de tennisbaan het eerste appartementencomplex na de vijver.

De reden voor dit bericht is dat er in Wommels nieuwe ontwikkelingen zijn m.b.t. de AED. Doarpsbelang Wommels (DBW) heeft ervoor gezorgd dat er bij de Tsjerne (appartementencomplex aan de Bolswarder vaart) nu ook een AED buiten aan de gevel hangt. Ook bij It Trochpaad (o.a. de basisscholen Walperterwei) komt een AED buiten te hangen in een kast van DBW. Met drie openbare AED's is Wommels afgedekt om hulp te kunnen bieden bij een hartstilstand. Nu moeten de bedieners nog in kaart worden gebracht.