sponsoren

Ook in de jeugdcommissie hebben op de Algemene Ledenvergadering een aantal wijzigingen plaats gevonden. Margriet Andringa en Hannie Palsma hebben afscheid genomen. Beide hebben van scheidend voorzitter Sjoerd Postma een bloemetje en een bedankje ontvangen voor hun inzet de afgelopen jaren. Petra Hoekstra was in juni 2012 reeds toegetreden tot de commissie in de functie van voorzitter. Nieuw in de commissie zijn Agnes Visser en Menno de Vries. Nogmaals veel succes gewenst. Brecht Tacoma-Langhout completeert de JC. We zijn benieuwd naar de plannen voor dit jaar.