sponsoren

Op maandag 28 januari 2013 wordt om 20.00 uur de Algemene Ledenvergadering gehouden. De kantine is geopend vanaf 19.45 uur. Hier is in een nieuwsbericht op 8 januari jl. al aandacht aan geschonken. In de vorige gepubliceerde agenda zat echter een foutje. Klik hier voor de nieuwe versie. De notulen van de ALV van 30-01-2012 + de jaarverslagen van het bestuur, de AC en de JC worden samen met de agenda deze week nog naar alle leden gemaild.