sponsoren

Dat kunst en tennis samen gaan bewijzen een aantal van onze leden. Tijdens de Keunstrûte van Littenseradiel 2010 laten zij hun werk zien aan alle belangstellenden. De schilderijen van Liesbeth de Groot zijn te bezichtigen bij haar thuis, It Stalt 4 te Wommels. Het schilderwerk van Feike de Vries (pseudoniem Feike de Haan) is te zien in It Trochpaad, Walperterwei 14 te Wommels. Verder doet de moeder van onze jeugdleden uit Baard mee aan dit kunstevenement. Bij Truus Huijbregts, Tongerwei 4, Baard kun je meedoen aan en workshop Vilt en verhalen. De workshop is van 10.00 – 11.30 www.filt.tk . Opgeven kan hier . Verder is hier veel viltwerk te bezichtigen. Kom zaterdag a.s. tussen 10.00 – 17.00 uur de kunsten van deze mensen bewonderen!!