sponsoren

Begin mei ontvingen we als bestuur van de tennisvereniging de verheugende mededeling dat onze penningmeester, Ger van Putten, een lintje zou krijgen. Vanochtend om 10.20 uur waren Jacomien Heeres en Robert Donath op uitnodiging van de "niet permanente lintjes kommissie" aanwezig in Café/Restaurant It Reade Hynder. We werden welkom geheten met een kopje koffie met gebak. De overige aanwezigen waren familie en medebestuursleden. Zelfs Ger zijn vader, die al op leeftijd is, was speciaal uit Amsterdam overgekomen.

Na binnenkomst van de burgemeester van de Gemeente Littenseradiel, mw. Dr. J. Liemburg, kregen we van Klaas Bijleveld van het organiserend commité de laatste instructies over onze trip naar Kubaard. Ger was naar het Mienskipshûs in Kubaard gelokt voor een koffieuurtje met als thema "Kubaard en krimp". Het was de bedoeling dat wij in de pauze met z'n allen binnen zouden komen. De organisatie had hiervoor extra stoelen gereserveerd. Ger zijn mond viel open van verbazing toen hij de groep op de drie rijen voor hem zag aanschuiven. Ger begon nattigheid te voelen, maar hij kon geen kant meer op. Op het moment dat mevrouw de burgemeester de woorden "Het heeft hare majesteit de koningin behagen" uitsprak, begon het lijdend voorwerp steeds meer te kreunen en te steunen.

Mevrouw Liemburg sprak mooie woorden en gaf kort weer wat Ger allemaal voor Kubaard en verschillende verenigingen had gedaan de afgelopen +/- 30 jaar. Secretaris Dorpsbelang Kubaard, website onwikkeling Kubaard, Stichting Wyk, 25 jaar organisatie Kubaarder Hurdrindei, IJsmeester + secretaris Hennaarderadeeltocht en penningmeester TV Boskrânne. Kortom meer dan genoeg om hem als man achter de schermen te onderscheiden met een koninklijke oorkonde, het opspelden van een lintje en de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ger; hierbij nogmaals van harte gefeliciteerd! Je hebt het verdiend. Dit is een blijk van waardering voor al het werk dat je op vrijwillige basis in al die jaren hebt verzet.